Author Archives: admin

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

     Công ty TNHH Môi trường SETECH là đơn vị tư vấn về lập hồ sơ đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với thủ tục đơn giản, chi phí hợp lý. Vậy quy định về đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại như thế nào? Quy trình […]

Tại sao phải thực hiện quan trắc môi trường lao động tại các cơ sở và công ty

Việc Quan trắc môi trường lao động được cụ thể tại: Khoản 2, Điều 18 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 Luật An toàn, vệ sinh lao động và khoản 2, Điều 7 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của chính phủ […]

Kế hoạch bảo vệ môi trường

1/ Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?     – Là tên gọi mới được thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường được quy định theo Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 và NĐ 18/2015/NĐ-CP.     – Là hồ sơ pháp lý quan trọng, không thể thiếu trong hồ […]

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động uy tín tại Hà Nội

“Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là gì? Bao gồm những nhóm đào tạo nào?Làm sao để phân chia nhóm và lịch học cho phù hợp mà không làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của doanh nghiệp? Thời gian đào tạo tương ứng với các nhóm ra sao? Hay các văn […]

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

[toc] 1. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì? Báo cáo giám sát môi trường hay còn gọi là báo cáo quan trắc môi trường. Là một hình thức theo dõi, giám sát đánh giá tác động đến môi trường ngắn hạn tại Các cơ sở sản xuất kinh doanh và báo […]

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

     Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là đánh giá các hậu quả môi trường (tích cực lẫn tiêu cực) trước khi quyết định có nên thực hiện dự án thực tế hay không? Mục đích của ĐTM là tìm ra các tác động ảnh hưởng đến môi trường có thể xảy ra […]

Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

[toc] Thời gian gần đây, các số liệu thống kê về hóa chất cho thấy sự cố hóa chất đang xảy ra với tần suất ngày càng nhiều và quy mô, phạm vi tác động ngày một lớn. Sự cố hóa chất càng đặc biệt nguy hiểm do nhiều cơ sở hoạt động hoá chất […]
Hotline: (+84) 0977774194
Hotline: (+84) 0978299950
Zalo: (+84) 0978299950
Messenger Support