Category Archives: Quan trắc môi trường lao động

SETECH- Đơn vị quan trắc môi trường lao động uy tín chất lượng nhất miền Bắc

SETECH – ĐƠN VỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG UY TÍN MIỀN BẮC     Nền kinh tế hàng hóa đang ở thời kỳ phát triển mạnh mẽ đã mang lại rất nhiều lợi nhuận cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Điều này đã thúc đầy các cơ sở mở […]

Hồ sơ vệ sinh lao động theo nghị đinh 39/2016/NĐ-CP

Hồ sơ vệ sinh lao động Hồ sơ vệ sinh lao động Hồ sơ vệ sinh lao động để làm gì? Tại sao phải lập hồ sơ vệ sinh lao động? Quy trình lập hồ sơ? Khi nào phải làm lại hồ sơ vệ sinh lao động? Đó là những câu hỏi mà SETECH thường […]

Quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

Quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP  Quan trắc môi trường lao động là gì? Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu […]

Các chỉ tiêu trong quan trắc môi trường lao động

 Quan trắc môi trường lao động là gì ? Quan trắc môi trường lao động là hoạt động rất cần thiết để đánh giá các yếu tố có hại, nguy hiểm trong môi trường làm việc của người lao động, từ đó đưa ra những biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa các yếu tố ấy.   […]

Văn bản pháp luật quy định về quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động là gì ?      Theo khoản 10, điều 3 Luật an toàn vệ sinh lao động, Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để […]

Kiến thức chung về quan trắc môi trường lao động

Tổng quan quan trắc môi trường lao động/ Quan trắc môi trường làm việc 1/ Định nghĩa Quan trắc môi trường làm việc là việc lấy mẫu, phân tích và đánh giá mẫu sau khi chủ doanh nghiệp lập kế hoạch quan trắc đối với nơi làm việc hoặc người lao động nhằm tìm hiểu […]

Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động là gì?

     Khi thực hiện quan trắc môi trường lao động, các tư vấn viên của Công ty TNHH Môi trường SETECH thường được nghe các câu hỏi thắc mắc về Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động. Để các quý doanh nghiệp hiểu hơn Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động là gì? […]

Đánh giá ecgonomy trong quan trắc môi trường lao động

1. Ecgonomy là gì? Trong quá trình lao động, con người – đối tượng kỹ thuật – Môi trường lao động luôn có một mối quan hệ, tương thích, tác động đến nhau. Con người thiết kế, tạo ra và sử dụng các công cụ, phương tiện lao động, đồng thời họ chịu tác động […]

Tại sao phải thực hiện quan trắc môi trường lao động tại các cơ sở và công ty

Việc Quan trắc môi trường lao động được cụ thể tại: Khoản 2, Điều 18 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 Luật An toàn, vệ sinh lao động và khoản 2, Điều 7 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của chính phủ […]

Hotline: (+84) 0977774194
Hotline: (+84) 0978299950
Zalo: (+84) 0978299950
Messenger Support