Category Archives: Tư vấn thủ tục môi trường

Đăng ký xả thải

Đăng ký xả thải Giấy phép xả thải là gì?      Giấy phép xả thải là một trong những giấy phép không thể thiếu của mọi doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và sản xuất. Giấy phép xả thải là 1 hình thức chuyển giao việc xử lý từ chủ nguồn thải đến […]

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường theo thông tư 43/2015/TT-BTNMT

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường theo thông tư 43/2015/TT-BTNMT       Hồ sơ môi trường là hồ sơ bắt buộc với các doanh nghiệp, tổ chức được quy định theo văn bản pháp luật từ luật, nghị định và thông tư văn bản hướng dẫn. Các hồ sơ môi trường với […]

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường là gì? Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó (Theo khoản 23, điều 3 […]

Báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường

1. Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường (hoàn công) là gì? Theo khoản 2, điều 27, Luật bảo vệ môi trường 2014, trước khi đưa dự án vào vận hành, chủ dự án đầu tư cần báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi […]

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

     Công ty TNHH Môi trường SETECH là đơn vị tư vấn về lập hồ sơ đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với thủ tục đơn giản, chi phí hợp lý. Vậy quy định về đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại như thế nào? Quy trình […]

Kế hoạch bảo vệ môi trường

1/ Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?     – Là tên gọi mới được thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường được quy định theo Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 và NĐ 18/2015/NĐ-CP.     – Là hồ sơ pháp lý quan trọng, không thể thiếu trong hồ […]

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

     Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là đánh giá các hậu quả môi trường (tích cực lẫn tiêu cực) trước khi quyết định có nên thực hiện dự án thực tế hay không? Mục đích của ĐTM là tìm ra các tác động ảnh hưởng đến môi trường có thể xảy ra […]

Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

[toc] Thời gian gần đây, các số liệu thống kê về hóa chất cho thấy sự cố hóa chất đang xảy ra với tần suất ngày càng nhiều và quy mô, phạm vi tác động ngày một lớn. Sự cố hóa chất càng đặc biệt nguy hiểm do nhiều cơ sở hoạt động hoá chất […]
Hotline: (+84) 0977774194
Hotline: (+84) 0978299950
Zalo: (+84) 0978299950
Messenger Support