Báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường

1. Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường (hoàn công) là gì?

 • Theo khoản 2, điều 27, Luật bảo vệ môi trường 2014, trước khi đưa dự án vào vận hành, chủ dự án đầu tư cần báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dự án đối với dự án lớn, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường do Chính phủ quy định.Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường là xác nhận một dự án đã hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường hay chưa, hay là công tác nghiệm thu các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường.
 • Đối tượng phải thực hiện báo cáo hoàn công quy định tại cột 4, Phụ lục II, Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2015.Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sau ngày 5/6/2011, hoàn thành xây lắp Dự án bao gồm cả công trình, biện pháp xử lý môi trường, chuẩn bị đi vào hoạt động.Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đã hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo tiến độ đã đề xuất trong báo cáo.

2. Tại sao phải thực hiện báo cáo hoàn công???

 • Việc xác nhận một dự án đã hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường chính là công tác nghiệm thu các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Sau khi hoàn thành công trình này, chủ đầu tư dự án sẽ nộp hồ sơ cho các cơ quan chức năng để được cấp Giấy xác nhận đã hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.

3. Cơ sở pháp lý lập báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường:

 • Luật Bảo vệ môi trường 2014 ngày 23/06/2014;
 • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/05/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Nghị định 155/2016/NĐ-CP ban hành ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hồ sơ lập báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường
       Hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án bao gồm:
           + Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;
           + Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường/đề án bảo vệ môi trường của dự án đã được phê duyệt;
           + Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

4. Quy trình làm báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường:

​Bước 1. Nộp hồ sơ: Chủ dự án nộp hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các CTBVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đến Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Bước 2.  Kiểm tra hồ sơ: Cơ quan chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Tiến hành kiểm tra và trả kết quả.

5. Cơ quan tiếp nhận

    Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Ban quản lý Khu công nghiệp
 • Ban quản lý Khu kinh tế
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Các bộ khác.

6. Thời gian giải quyết hồ sơ:

 • Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
 • Thời hạn cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường:
 • Đối với dự án không tiến hành lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng: mười lăm (15) ngày làm việc;
 • Đối với dự án phải tiến hành lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng: ba mươi (30) ngày làm việc.

Công ty TNHH  môi trường SETECH:
– Nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu theo quy định;
– Kinh nghiệm thực hiện các dự án trong và ngoài nước;- Đội ngũ chuyên môn, tư vấn được đào tạo chuyên sâu, nhiệt huyết và tận tình;
– Cung cấp, hỗ trợ đa dịch vụ, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và thời gian;
– Sản phẩm chất lượng nhất, thời gian nhanh nhất, chi phí tiết kiệm nhất;

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 • CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG SETECH
  Hotline: 0978 299 950 - 0977 774 194
  Email: setech@moitruongsetech.com
  Địa chỉ: No-04A28, Khu Tái Định Cư, P. Giang Biên, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
  Website: www.moitruongsetech.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 рецепт картофельных оладьевбоярская станица прайсclick n go loans

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: (+84) 0977774194
Hotline: (+84) 0978299950
Zalo: (+84) 0978299950
Messenger Support