Huấn luyện an toàn hóa chất theo NĐ 113/2017/NĐ-CP

1. Căn cứ pháp lý huấn luyện an toàn hóa chất nghị định 113/2017/NĐ-CP

  • Căn cứ Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007.
  • Căn cứ luật an toàn vệ sinh lao động ngày 25 tháng 06 năm 2015.
  • Căn cứ nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.
  • Căn cứ nghị định 44/2016/NĐ-CP Quy định về hoạt động kiểm định an toàn, huấn luyện an toàn và quan trắc môi trường lao động.

2. Khi nào doanh nghiệp cần tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất?

Theo điều 31, NĐ 113/2017/NĐ-CP quy định: Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử các đối tượng được quy định tại Điều 32 của Nghị định này tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất, định kỳ 02 năm một lần.

3. Các nhóm đào tạo:

Theo điều 32, chương VI – NĐ 113/2017/NĐ-CP quy định các nhóm đào tạo bao gồm 3 nhóm như sau:

Nhóm 1:  

– Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

–  Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

Nhóm 2:

– Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;

– Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

Nhóm 3: bao gồm người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.

4. Thời gian và tần suất đào tạo an toàn lao động:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 кастрюля wokbank payday loanкупить сумку на пояс недорого

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: (+84) 0977774194
Hotline: (+84) 0978299950
Zalo: (+84) 0978299950
Messenger Support