Kế hoạch bảo vệ môi trường

1/ Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

    – Là tên gọi mới được thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường được quy định theo Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 và NĐ 18/2015/NĐ-CP.
    – Là hồ sơ pháp lý quan trọng, không thể thiếu trong hồ sơ môi trường khi doanh nghiệp có dự án mới chưa đi vào hoạt động;
    – Là sự cam kết trách nhiệm về môi trường của doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước;
    – Từ đó, xem xét được các tác động xảy đến với môi trường và đề xuất được giải pháp nhằm mục đích giảm thiểu tối đa mức độ gây ô nhiễm.
    – Bản kế hoạch bảo vệ môi trường cần được lập 1 lần trước khi dự án đi vào thi công, hoạt động.

[toc]

2/ Đối tượng nào cần phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

    Tại điều 18, chương V, NĐ 18/2015/NĐ-CP, quy định đối tượng phải đăng kí kế hoạch bảo vệ môi trường, bao gồm:
– Dự án đầu tư mới, mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định này (đối tượng lập đánh giá tác động môi trường).
– Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suát các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 điều 18, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

3/ Đối tượng phải lập và đăng kí lại kế hoạch bảo vệ môi trường:

    Được quy định tại khoản 4, điều 33, chương II, Luật Bảo vệ môi trường 55/2014/QH13, các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong trường hợp:
– Thay đổi địa điểm;
– Không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận;
– Thay đổi tính chất, quy mô, công suất.
Trong trường hợp dự án thay đổi tính chất hoặc quy mô đến mức thuộc đối tượng phải báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ đầu tư phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (quy định tại khoản 5, điều 33, chương II, Luật BVMT 55/2014/QH13).

4/ Các văn bản pháp lý yêu cầu về lập kế hoạch bảo vệ môi trường:

– Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01/01/2015.
– Nghị định 18/2015/NĐ-CP: Quy định về quy hoạch môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực ngày 01/04/2015.
– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT: Quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực ngày 15/07/2015

5/ Quy trình lập kế hoạch bảo vệ môi trường như thế nào?

6/ Hồ sơ lập kế hoạch bảo vệ môi trường bao gồm những gì?

7/ Quy định xử phạt về việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường

     Được quy định tại điều 11, chương II, Nghị định 155/2016/NĐ-CP ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
– Đối với hành vi không có bản Kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận bởi UBND cấp Huyện: phạt từ 30 – 40 triệu VNĐ (quy định tại điểm d khoản 2 điều 11, chương II, NĐ 155/2016/NĐ-CP).
– Đối với hành vi không có bản Kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận bởi Sở tài nguyên và môi trường: phạt từ 40 – 50 triệu VNĐ (quy định tại điểm d khoản 3 điều 11, chương II, NĐ 155/2016/NĐ-CP).

8/ Đơn vị nào uy tín lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

Công ty TNHH môi trường SETECH
– Nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu theo quy định;
– Kinh nghiệm thực hiện các dự án trong và ngoài nước;
– Đội ngũ chuyên môn, tư vấn được đào tạo chuyên sâu, nhiệt huyết và tận tình;
– Cung cấp, hỗ trợ đa dịch vụ, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và thời gian;
– Sản phẩm chất lượng nhất, thời gian nhanh nhất, chi phí tiết kiệm nhất;

  • CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG SETECH
    Hotline: 0978 299 950 - 0977 774 194
    Email: setech@moitruongsetech.com
    Địa chỉ: No-04A28, Khu Tái Định Cư, P. Giang Biên, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
    Website: www.moitruongsetech.com
карандаши для глазкосметика опт украинакупить сумку на пояс бананку

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: (+84) 0977774194
Hotline: (+84) 0978299950
Zalo: (+84) 0978299950
Messenger Support