SETECH-CHỨNG NHẬN VIMCERT 265

1. Quan trắc môi trường là gì?

Quan trắc môi trường là công tác khảo sát, lấy mẫu, phân tích mẫu, đánh giá và báo cáo về chất lượng môi trường, với tần suất định kỳ theo quy định nhằm xác định hiện trạng và  diễn biến chất lượng môi trường trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Đây cũng là phương thức để doanh nghiệp có thể thực hiện trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường, cũng như bảo đảm quyền lợi của chính công ty.

Tùy vào quy mô, diện tích, đặc trưng của ngành nghề sản xuất mà ta phải quan trắc các yếu tố sau:

– Quan trắc chất lượng không khí (không khí xung quanh, không khí khu vực sản xuất)

– Quan trắc chất lượng nước

– Quan trắc chất lượng môi trường đất

2. Căn cứ pháp luật

– Luật Bảo vệ môi trường 55/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;

– Nghị định số 127/2014  NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ  quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

– Thông tư số 21/2012/TT – BTNMT ngày 19/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường;

– Nghị định 155/2015/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Thông tư số 16/2009/TT – BTNMT ngày 17 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường;

– Thông tư 32/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

– Thông tư số 43/2015/TT – BTNMT về việc báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chi thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường ngày 29 tháng 09 năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2015;

3. Thông tin khách hàng cần cung cấp để làm quan trắc môi trường là gì?

Khách hàng cần cung cấp một số thông tin cần thiết sau:

+ Số lượng mẫu quan trắc? (bao gồm mẫu khí thải, nước thải, không khí xung quanh, không khí khu vực sản xuất, nước mặt, nước ngầm…)

+ Các thông số/ chỉ tiêu quan trắc tương ứng?

+ Các vị trí quan trắc?

+ Tần suất quan trắc (4 lần/ năm, 2 lần/ năm…)

Các thông tin trên thườn có trong chương trình giám sát môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường…

Tại sao nên chọn Công ty TNHH Môi trường SETECH làm đơn vị đối tác

Công ty TNHH Moi trường SETECH là đơn vị hàng đầu trong các lĩnh vực: Quan trắc môi trường,quan trắc môi trường lao động tư vấn môi trường, xử lý chất thải công nghiệp, tư vẫn cung cấp thiết bị phòng lab…có kinh nghiệm lấy năm liên kết với bộ lao động thương binh xã hội, công ty cổ phần môi trường Thuận Thành, V-water, EMC vina….

Công ty TNHH Môi trường SETECH được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo VIMCERTS 265, chúng tôi cung cấp dịch vụ quan trắc, đo đạc, đánh giá chất lượng và thực hiện lấy mẫu theo yêu cầu khách hàng phục vụ đánh giá chất lượng môi trường.

\

  • CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG SETECH
    Hotline: 0978 299 950 - 0977 774 194
    Email: setech@moitruongsetech.com
    Địa chỉ: No-04A28, Khu Tái Định Cư, P. Giang Biên, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
    Website: www.moitruongsetech.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: (+84) 0977774194
Hotline: (+84) 0978299950
Zalo: (+84) 0978299950
Messenger Support