Category Archives: Huấn luyện an toàn lao động

Huấn luyện an toàn nhóm 6

Huấn luyện an toàn nhóm 6             Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 6 được quy định trong nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động về Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện […]

Huấn luyện an toàn nhóm 5

Huấn luyện an toàn nhóm 5      Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 5 được quy định trong nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động về Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn […]

Huấn luyện an toàn nhóm 4

Huấn luyện an toàn nhóm 4 Ai nên tham gia chương trình an toàn lao động nhóm 4? Người lao động   (không thuộc các nhóm theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng […]

Huấn luyện an toàn nhóm 3

Huấn luyện an toàn nhóm 3      Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3 được quy định trong nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động về Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn […]

Huấn luyện an toàn nhóm 2

Huấn luyện an toàn nhóm 2      Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2 được quy định trong nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động về Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn […]

Huấn luyện an toàn nhóm 1

  Huấn luyện an toàn nhóm 1      Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 được quy định trong nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động về Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, […]

SETECH đơn vị huấn luyện an toàn vệ sinh lao động uy tín miền Bắc

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động uy tín Miền Bắc      Tất cả mọi người có liên quan ở nơi làm việc không phân biệt làm việc chính thức hay làm việc tạm thời đều phải nắm rõ trách nhiệm về an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Việc huấn luyện đào tạo […]

Huấn luyện an toàn hóa chất theo NĐ 113/2017/NĐ-CP

1. Căn cứ pháp lý huấn luyện an toàn hóa chất nghị định 113/2017/NĐ-CP Căn cứ Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007. Căn cứ luật an toàn vệ sinh lao động ngày 25 tháng 06 năm 2015. Căn cứ nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số […]

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động uy tín tại Hà Nội

“Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là gì? Bao gồm những nhóm đào tạo nào?Làm sao để phân chia nhóm và lịch học cho phù hợp mà không làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của doanh nghiệp? Thời gian đào tạo tương ứng với các nhóm ra sao? Hay các văn […]

Hotline: (+84) 0977774194
Hotline: (+84) 0978299950
Zalo: (+84) 0978299950
Messenger Support